Startpagina

Het kamerorkest Clemens Schröner is een gezellig amateurorkest dat elke maandagavond repeteert in Groningen. Tweemaal per jaar worden er concerten gegeven in de stad Groningen of omgeving. Vaak gaat hier een try-out aan vooraf in een verzorgingstehuis. Onze dirigent is Hanny Geerlings. Het orkest speelt muziek uit verschillende periodes, dit wordt uitgezocht door de muziekcommissie, bestaande uit een aantal leden en de dirigent. Ook wordt er wel samengewerkt met koren.

Het orkest heeft een rijke historie. Aanvankelijk was het alleen een strijkorkest. Rond 1980 werd het orkest uitgebreid met een blazerssectie tot een volledig symfonie-orkest. Wij zijn van harte bereid om een concert te geven in uw regio. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van het bestuur.

In ons orkest is nog plaats voor enkele instrumenten, zoals violisten, contrabassisten, een hoornist en een trompettist. Voor cellisten hebben we momenteel een stop. Als u belangstelling heeft bent u van harte welkom om eens een repetitie bij te wonen of eventueel mee te spelen.
Nadere informatie is te verkrijgen bij Marian Osse, secretaris van het bestuur (clemensschroner@gmail.com).

Dit orkest wordt gesubsidieerd door de Gemeente Groningen.