Contact

Het orkest is te bereiken via de secretaris Marian Osse
Tel. 0627596485 e-mail clemensschroner@gmail.com

Clemens Schröner repeteert op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur In het Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43 Groningen.

Donateurs zijn bij ‘Clemens Schröner’ van harte welkom.
Een gift van minimaal € 15 zien we graag tegemoet; donateurs kunnen één concert per jaar gratis bijwonen.
Rekeningnummer NL98 INGB 0001 6907 12  t.n.v. Gronings Kamerorkest Clemens Schröner te Groningen.