Het orkest

.

Het Gronings Kamerorkest Clemens Schröner is genoemd naar haar oprichter en eerste dirigent, de heer E.Clemens Schröner (1871-1950). Deze was van 1910 tot 1945 directeur van de Groningse muziekschool. Van 1902 tot 1937 was hij concertmeester van het Groninger orkest dat later het Noord Nederlands Orkest (NNO) werd. Na het beëindigen van zijn concertmeesterschap ging Clemens Schröner huiskamerconcertjes geven met enkele leerlingen, voornamelijk barokmuziek. Dat was de basis van het huidige amateur-kamerorkest. In 1938 was het eerste concert in Huize Maas. Rond 1980 is het orkest, dat lange tijd louter een strijkorkest was, uitgebreid met een groep blazers tot een volledig kamerorkest.

Na Clemens Schröner werd het orkest achtereenvolgens gedirigeerd door Dick Blom tot 1966, Sybrand Poort tot 1977, Xander Wadman tot 1984 en Marinus Verkuil tot 1999. Vanaf 1999 tot 2006 stond het orkest onder de muzikale leiding van Rudi Voordes. Harko Smidt was dirigent tot de zomer van 2014, en hij werd opgevolgd door Kees van der Harst. In september 2019 is Harko Smidt interim dirigent geweest tot en met het najaars concert in Thesinge. In 2020 stond het orkest onder leiding van Tobias Bethlehem. En Tobias werd in de maand september 2022 opgevolgd door interim dirigent Luuk Dijkhuis. Vanaf oktober 2022 staat het orkest onder leiding van onze vaste dirigent Hanny Geerlings.

Clemens Schröner repeteert op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in het denksportcentrum, Oliemulderseweg 43, Groningen.